Toimitusehdot

Näitä ehtoja noudatetaan Artkivi Oy:n 2262321-7 (jäljempänä Myyjä) ja sen asiakkaan välisessä sopimussuhteessa.

Artkivi Oy myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Toimitusten hinnat määräytyvät kyseisellä hetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaan. Pidätämme oikeuden perua tilauksen mikäli toimituskulujen automaattisessa laskennassa tapahtuu virhe. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla verkkomaksun. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa. Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen.

Rahtiin lasketaan yhteen jokainen toimitus toimitusten määrän ja tarvittavan kaluston mukaan. Rahtihinta kattaa kuljetuksen mantereella, hintaan ei sisälly lautta tai vesimatkaa. Toimitusten määrään vaikuttavat toimituspaikan sijainti sekä materiaalien saatavuus eri toimituspisteistä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän sisällä siitä, kun tavara on vastaanotettu. Mikäli kuluttaja palauttaa tuotteet, myyjä veloittaa toimitus- sekä palautusrahdin voimassa olevan rahtihinnaston mukaisesti. Kuluttaja on velvoitettu pakkaamaan tuotteet niin, että ne ovat kuljetettavissa. Myyjä palauttaa tuotehinnan täysimääräisenä asiakkaalle. Mikäli tuotteen arvo on laskenut (esim. kolhiintuneita kiviä), myyjällä on oikeus vähentää tämä tuotteen arvosta tai olla hyvittämättä tuotteista.

Lavaveloitus

Tuotteista osa on pakattu kuormalavoille. Tuotteiden toimituksenyhteydessä toimitetuista kuormalavoista veloitamme 13,02 €/kpl(alv 24 %). Ei palautushyvitystä. Vajaalavalisä: Tuotepakkausten avauksesta purku- ja käsittelykustannus 59,00 €/avattu lava (alv 24%). Noppa- ja nupukivien säkitys 29,76 €/säkki (alv 24 %).

Toimitusaika

Toimitusaika on tuotekohtainen, ja se on nähtävillä tuotteen tiedoissa. Ilmoitettu toimitusaika on arvio. Lopullinen toimitusaika määräytyy varastotilanteen, toimittajien toimitusrytmin ja kuljetusliikkeiden ajoaikataulujen mukaan. Toimitusaika-arvio ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Emme vastaa toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista.

Kuljetus ja vastaanotto

Vastaanottajan on huolehdittava, että purkupaikalle on vapaa pääsy yhdistelmäajoneuvolla. Purkupaikka ja -alusta tulee valmistella niin, että tavaroiden purku voidaan suorittaa viivytyksettä ja tuotteita vaurioittamatta. Toimitusehto on purettuna työmaalla (TOP FIN01). Tuotteet toimitetaan nosturi-, trukki- tai perälauta-autolla, joten tilaaja järjestää purkuun vain tarvittavan aputyövoiman. Mikäli vastaanottaja ei ole vastaanottamassa kuormaa, tulee purkupaikka merkitä selkeästi. Jos toimitusehdoksi erillisessä tarjouksessa mainitaan vapaasti autossa työmaalla (DDU FIN01), vastaanottajan/purkajan on oltava paikalla kuljetuksen saapuessa työmaalle.

Toimituksissa käytettävät nosturiautot pystyvät nostamaan kuormalavat purkupaikasta riippuen keskimäärin 5 – 6 metrin päähän autosta. Jos purkupaikka ei vastaa oheisia vaatimuksia, veloitamme aiheutuneet lisäkustannukset tilaajalta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun tuotteet on purettu purkupaikkaan tai toimitusehdon mukaisesti.

Kuljetus hinnoitellaan kuormittain yhteen paikkaan toimitettuna erillisen kuljetushinnastomme mukaan. Tilaa vievien tuotteiden rahdituspaino on 2000 kg/lavametri. Hintoihin sisältyy purkuaikaa 1 h/työmaa, mikä alkaa, kun auto on saapunut purkupaikalle. Veloitukset ylimenevästä ajasta 62,00 €/alkava 1⁄2 tuntia (alv 24 %). Mikäli yhdistelmäajoneuvo ei pääse purkupaikalle ja kuorma joudutaan siirtämään perävaunusta nuppiin, veloitamme telausmaksun 105,40 € (alv 24 %). Jakolisä on 62,00 €/purkupaikka (alv 24 %) purettaessa useampaan kuin yhteen paikkaan samalla työmaalla.

Laatuvaatimukset

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä (SFS EN 1338-1343) sekä täyttävät  kansallisen soveltamisstandardin SFS 7017 vaatimukset. Tarkem mat tuoteryhmäkohtaiset tiedot sekä suoritustasoilmoitukset ovat  valmistajan kotisivulla www.rudus.fi/dop. Painoteknisistä syistä kivien  värimallit eivät täysin vastaa todellisuutta. Tuotteiden värisävyt  voivat poiketa valmistuserittäin ja tehtaittain. Sekoitevärit val mistetaan yhdistämällä kahta tai useampaa eri väristä betonimas saa. Tästä johtuen jokainen kivi on oma yksilönsä, seassa voi olla  myös lähes yksivärisiä kiviä. Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa  voi esiintyä kalkkihärmettä.

Muistutukset ja vauriot

Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja ilmoitettava havaitsemistaan virheistä ja puutteista välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai ennen kuin tuote otetaan käyttöön. Mikäli virheellinen tai puutteellinen tuote otetaan käyttöön, myyjä ei vastaa tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista.

Maksupalvelutarjoaja

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Klarna Oy (klarna.com/fi)